سرشانه ,دمبل ,زيربغل ,سينه برنامه اول برنامه سينه و زيربغل

پرس سينه بالا 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

 قفسه سينه دمبل

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

سيم كش اوركلاس

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

شنا سوئدي

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

قفسه پروانه

;AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

زير بغل سيم كش

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

زيربغل قايقي

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

زيربغل پلاور

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

زيرشكم خلباني

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

شكم شيب

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

شكم كرانچ سيم كش

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

 برنامه سرشانه

سرشانه هالتر از جلو

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

سرشانه پرسي

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

سرشانه دمبل جانب

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

سرشانه نشر خم

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

شراگ دمبل

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

 

 زير شكم 90 درجه بارفيكس

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

زيرشكم 90 درجه

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

شكم شيب

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان;

 

منبع اصلی مطلب : علم تمرين و تغديه در فيتنس و بدنسازي
برچسب ها : سرشانه ,دمبل ,زيربغل ,سينه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نمونه برنامه بدنسازي